INFORMACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

És una entitat que va néixer la vigília de l'eclipsi de Sol de l'11 d'agost de 1999 i que posteriorment es va legalitzar en el registre d'associacions de Tarragona.

L'associació té com a finalitat primordial la difusió de la ciència astronòmica entre el seus socis i simpatitzants en un medi on encara és possible fer unes bones observacions nocturnes amb un cel poc contaminat llumínicament; no té cap ànim de lucre i es regeix per uns estatuts. Desenvolupa les seves activitats principalment a la comarca del Priorat, nom descartant la possibilitat de fer partíceps altres comarques de Catalunya, com ja ho hem demostrat abastament.

La tasca a realitzar, a més d'agrupar uns quants socis que fan seva l'entitat, que col.laboren monetàriament i promocionen les activitats, abarca un ventall d'aspectes com a incentiu en una activitat a voltes minoritària:

Sessions d'observació telescòpica.

Exposicions puntuals.

Conferències temàtiques, prèvies a una observació.

Seguiment d'algun fenomen extraordinari.

Full de les efemèrides anuals.

Sortida a un observatori astrronòmic de certa rellevància.

Informatiu astronòmic semestral amb contigut divers de temàtica astronòmica i d'activitats.